شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
سلام و چقدر غافليم كه خداوند منتظر ماست :( و چقدر جاهليم كه نمي دانيم الهي جز خدا وجود ندارد :(
به سمت لپتاپ نماز نخون که :)
نه! لپ تاب هم داره نماز مي خونه :)
آفرين چه هوشمند!
مگر نشنيديد كه همه چيز نماز مي خوانند و ذكر مي گويند و ما....
چشم دلمون غير فعاله
از بس كه آفلاينيم :(
... روي من اثر کرد رفتم براي نماز نسبتا اول وقت...
تاثيركم مستمر :)
mp3 player شوکر
وبلاگ خورشيدها
رتبه 0
0 برگزیده
415 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top