شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
شرمنده! اينجا اتاق پذيرايي نيست وگرنه حتما ميوه اي آجيلي تعارفتون مي کردم.اينجا اتاق فکره! اما نه اون اتاق فکر. شما چي فکر مي کني؟ وبلاگ مدير اتاق: www.khorshidha.parsiblog.com

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ سلام عليکم
پرسيده شده : شما چي فکر مي کني ؟
خب اول ببينيم فکر مي کني يعني چه ؟ فکر يعني چه ؟ و فکر کردن يعني چه ؟
خب ما يک کارهايي داريم مثل ديدن ، شنيدن ووو که اينها کار حس بينايي ، شنوايي ووو است . فکر و فکر کردن اينست ؟ يا ... ؟
خب غير از حواس و کارهايي مثل ديدن ، شنيدن ووو ، ديگر چي داريم و چه کارهايي مي کنيم ؟
مثلا حافظه هم داريم ، مثلا همان ديدني ، شنيدني ووو ي حواس را در حافظه نگه مي داريم ، و يادآوري هم داريم ، مثل يادآوري ديدني ، شنيدني ووو هايي که در حافظه نگه داشته ايم ، خب ديگه چي ؟ حالا شما بفرماييد تا برسيم به اتاق فکر ، تا ببينيم با مثلا اتاق حس و يا مثلا اتاق دل ، اتاق حافظه و اتاق يادآوري چه فرقي دارد ؟ و در آن چه مي کنيم که به آن فکرکردن گفته مي شود ؟
فکر کردن موضوع بحث است نه چيز ديگر
وبلاگ شما همفکري است؟ پي بيا هم فکري کنيم
خب بنده هم تا (يادم ) مي آيد فکر مي کنم همين را عرض کردم ، در خدمتم امر بفرماييد
ساعت دماسنج
گروه ..::اتاق فکر::..
vertical_align_top